Házirend

Táncoktatás Komló | Bonyhád | Dombóvár | Paks

Inkább itt kövess minket, mint az utcán.

USA HIP-HOP | NEW STYLE | STREETJAZZ | JAZZFUNK | VOGUE | WAACKING | HOUSE | KORTÁRS-MODERN
A New Generation tánccsoport vezetője Császár Adrián egyéni vállalkozó, aki egyben a New Generation Kulturális Egyesület elnöke. A New Generation tánccsoport próbáinak helyszínét Komlón a Közösségek Háza biztosítja (7300 Komló, 48-as tér 1.), Bonyhádon Kissné Lőbl Bernadett (7150 Bonyhád, Budai Nagy Antal utca 11.). Dombóváron a Zircher Kitti Z2 Cross Gym (7200 Dombóvár Petőfi utca 11.), Pakson a Báló Vivien (7030 Paks, Tolnai út 2.).

A Házirend célja, hogy meghatározza a New Generation tánccsoportban a személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen. Továbbá előírja a New Generation tánccsoport próbáinak helyszínét biztosító létesítmény rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok:

A próbák területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

Minden az oktatáson résztvevő, az oktatási helyszín tűz és balesetvédelmi előírásait magára nézve kötelezően elfogadja. A New Generation tánccsoport bármilyen balesetből vagy szerencsétlenségből bekövetkezett káreseményért felelősséget nem vállal.

A próbák helyszínének teljes területén az alapvető kulturális és emberi viselkedés szabályainak betartása kötelező. Aki a próbák területén másokat viselkedésével, hangoskodásával, vagy bármilyen egyéb módon zavarja, az a táncterem aznapi használatától azonnali hatállyal eltiltható a bérlet időarányos részének visszafizetése nélkül. Két eltiltás után a New Generation Kulturális Egyesület vezetősége fenntartja a jogot, hogy a bérlet érvényességét – meghatározott időszakra, vagy végérvényesen – visszavonja, és/vagy a további belépést a New Generation tánccsoportba megtagadja.

A csoport váltása felfelé, illetve lefelé a vezető tánctanár és közös megegyezés alapján történik. Kezdeményezheti diák és tanár egyaránt. Ha valaki úgy érzi, az átlagnál többet tud és ügyesebb, tudna haladni és ehhez erősebb csoportba szeretne kerülni az oktatójánál érdeklődhet a lehetőségekről és kérhet megerősítést. Ha valaki bármely akadályoztatása végett sok órát kihagyott és ezzel ő vagy oktatója úgy érzi jelentősen hátráltatná a csoport haladását, akkor közös megbeszélés alapján a megoldásra több alternatíva is rendelkezésre áll. A jó hangulathoz fontos az önismeret és a többiek idejének és pénzének tiszteletben tartása.

A New Generation tánccsoport próbáinak területén TILOS:

-A dohányzás és az alkohol fogyasztása! -Az olyan tevékenység, amely a New Generation tánccsoport szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért! -Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele! -A teremben, öltözőkben, mellékhelységekben köteles vagy magad után: papír zsebkendőket, üres és félig teli üvegeket, műanyag flakonokat, poharakat, szatyrokat, zacskókat… stb. a szemetesbe, hulladékgyűjtőbe kidobni! -Valamint a növényekre, bútorokra… stb. rágót, cukrot és egyéb édességet dobni, ragasztani tilos! -Bármilyen vallás terjesztése a tánciskolánk falain belül tilos! -Bármilyen faji, vallási és feledkezeti nézőpont hirdetése tilos! -Bármilyen pártba való toborzás tánciskolánk falain belül tilos! -Bármilyen termék árusítása tilos!

Kérjük, ügyeljetek az öltöző, mosdók és az előtér, recepció tisztaságára!

A rend és tisztaság mindannyiunk érdeke! Bármilyen károkozás és rongálás esetén, a károkozót (elkövetőt) terheli minden anyagi és egyéb felelősség.

Általános részvételi szabályok:

Megérkezéskor tiszteld meg a portást, a Közösségek Házában tartozkodókat, illetve táncos társaidat azzal, hogy köszönsz! Tiszteld és segítsd társaidat, az új táncosokat barátságosan fogadd!

A táncteremben a váltócipő használata kötelező! Táncórákon a cípő használata nem javasolt, a váltóruha viszont kötelező. A farmer, illetve a szoknya nem javasolt.

Kapcsolattartás:

Az órákkal kapcsolatos változások jogát fenntartjuk, ezt minden esetben a honlapunkon jelezzük, továbbá a változásokról érintett tanulókat tájékoztatjuk. Egyes események tartalmának, időpontjának, szereplőinek részleges módosulása nem tekinthető az esemény elmaradásának, nem képezi visszatérítés tárgyát.

Bérlet,- alkalmi jegyváltás:

Az óra kizárólag érvényes bérlettel látogatható. Az oktatás hatékonysága rendszeres óralátogatás esetén a legoptimálisabb, ezért a bérlet-rendszerrel a folyamatosan tanulókat szeretnénk támogatni. Alkalmi jegy nincs. A havi bérlet mindig csak az aktuális hónapra érvényes és a hónap első óráján fizetendő. Minden megkezdett hónapra automatikusan a teljes hónapot kell fizetni, akkor is ha időközben a tanuló megszünteti tagságát. Ez esetben a befizetett havi díj nem kerül visszafizetésre.

Óralátogatás, első óra:

Ha még nem döntötted el és szeretnél kicsi ízelítőt kapni a táncstílusok világából, az első óra ingyenes! Gyere be hozzánk, nézz meg minket, vagy ha vállalkozó szellemű vagy vegyél részt az órán.

Pontos kezdés:

A New Generationt tánccsoport által szervezett órákra jellemző a pontos kezdési időpont betartása, ezen nem szeretnénk a későbbiekben sem változtatni, ezért kérlek érkezz időben, hogy elkezdhessük az órát. Természetesen a késve érkezőket is alkalmas pillanatban beengedjük, de tiszteljük meg egymást a figyelemmel és kerüljük az óra zavarását. Ha később érsz az órára, ne rögtön csatlakozz az órai tananyaghoz, önállóan pár mozdulattal melegíts be (hátul és csendben), ennek hiányában – sérülésveszély miatt – az oktató az órán való részvételt megtagadhatja.

Öltözőhasználat:

Kötelező az öltözők rendjére ügyelni. Az órák után a takarítás érdekében a padlón semmi nem maradhat. Az öltözői tárgyak épségére kérjük, fokozottan ügyeljetek! Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért a New Generation tánccsoport nem vállal felelősséget. Az öltözőkben hagyott holmikat (ruházat) a portán helyezzük el.

Videó és fényképezőgép, mobiltelefon használata:

Videofelvétel készítése a tanár engedélyével lehetséges, erre szoktunk lehetőséget biztosítani. A felvételeket egyéb közösségi portálokra engedély nélkül feltenni TILOS (lásd Jogi Nyilatkozat). Az órán a mobiltelefon használata mellőzendő.

Sérülés, betegség:

A tánctanár utasításainak be nem tartásából, egészségügyi okokból bekövetkezett balesetekért, sérülésekért, illetve egyéb károkért felelősséget nem vállalunk. Minden tanuló saját felelősségre vesz részt az órákon.

Promóció:

A résztvevő elfogadja, hogy a New Generation tánccsoport az órákon és fellépések alatt fotó- és videofelvételeket készít, melyeket később felhasználhat promóciós célokra. Az órákon való részvételeddel hozzájárulásodat adod, hogy a rólad készült fotókat publikálhassuk. Amennyiben nem szeretnéd, kérlek, jelezd a tanárnak az óra vagy a fellépés vége előtt.

Ötletláda:

Amennyiben bármilyen észrevételed van az órák lebonyolításával, körülményeivel kapcsolatosan, visszajelzéseidet, kérdéseidet szívesen várjuk az info@ngdance.hu e-mail címen. Kérjük a tánccal kapcsolatos szakmai kérdéseket bízd az oktatóra.

Jogi Nyilatkozat:

1. A New Generation tánccsoport óráin tanult koreográfiák – mint szellemi szabad termék – a New Generation tánccsoport tulajdonát képezik, és e termékkel való visszaélés peres eljárást von maga után.

2. A New Generation tánccsoport jó hírnevét bármilyen módon sértő viselkedés, nyilatkozat a New Generation tánccsoport bármilyen helyszínén, interneten (Facebook, egyéb közösségi oldalak) azonnali kizárást von maga után.

3. A New Generation tánccsoport minden jogot fenn tart magának, ami bármilyen jellegű hang és képi anyag felvételének kizárólagosságára vonatkozik.

4. A New Generation tánccsoport bármely rendezvényén részt vevő személyek a bérlet vásárlásakor automatikusan beleegyezésüket adják, hogy a tánciskola által megjelentetett képi/ hanganyagokon megjelenjenek, legyen az internet, televízió, rádió, egyéb.

Amennyiben bármely résztvevőnek a fentiek ellen kifogása van természetesen megteheti, hogy az adott táncórán/ rendezvényen nem vesz részt, de ez esetben a tánciskolával szemben semmilyen pénzügyi követeléssel nem élhet.

A házirend el nem olvasása nem mentesít senkit sem a szabályok betartása alól.

Minden, az itt leírtakon kívüli kérdéskörben a mindenkori magyar PTK. és BTK. alapelvei a mérvadók.

Bármilyen kérdés esetén a 30/5623554-es telefonszámon vagy az info@ngdance.hu címen tudsz elérni minket.
Köszönjük az együttműködést.
Kellemes időtöltést, sikeres tánctanulást kíván a New Generation tánccsoport!